Bize göre “yapı” nesnenin ve düşüncenin, en küçük hacmin, taneciğin temel prensibidir. Görünür ve duyulur olan her şey birer yapıdır. Yapılanma ise varlığın en temel davranış biçimidir. Doğru ve yaratıcı iletişim "daha" verimli, sağlam, uzun soluklu sosyal ilişkiler yapılandırmak demektir. Sosyal ilişkinin en önemli parçası olan “pazarlama iletişimi” ürün ve hizmetlerin arz- talep miktarlarını, verimliliğini ve faydasını içerir. Bizim profesyonellik ve odaklanma alanımız tam da burasıdır. Ürünü ve içerisine girmek istediği sosyal kitleyi anlar, ilişki formunu iyi analiz ederiz. Doğru markalaşma ile yaratıcı pazarlama iletişimi, bizim de parçası olduğumuz nitelikli ve verimli sosyal ilişki ağlarının oluşum sürecidir. Bu yaratıcı süreç doğası gereği bazı duyarlılıklar içerir; Eo’social Green reklam ve iletişimin, ekonomik ilişkiler, sosyal haklar, kültür-sanat ekoloji ve hayvan hakları konularında ne kadar önemli bir konuma sahip olduğunu biliyoruz. Gezegenimizde süregelen pandemi, savaş, sosyal adaletsizlik gibi problemleri aktif olarak takip ediyoruz. Ekoloji, kent ve sosyal problemler üzerine kamu yararını düşünen, markalar, kurumlar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflarla beraber çalışma fikri bizi şimdiden heyecanlandırıyor.